مجموعه طرح های فرهنگی و مذهبی ویژه ترویج کتابخوانی
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی